Alles op

een rijtje

Maak

kennis met

onze school

Nog leuker met ouders

Ouderraad

Goed onderwijs vraagt om betrokkenheid. Wij betrekken ouders dan ook graag bij onze school. Onze ouderraad wordt betrokken bij verschillende activiteiten, hierbij zorgen zij voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. 

Een ouderraad organiseert jaarlijkse diverse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, lente ontbijt, het summerfestival enz. Om deze feesten mogelijk te maken is er een vrijwillige ouderbijdrage nodig. Van de bijdrage worden bijvoorbeeld zaken als sinterklaascadeautjes, de kerstmaaltijd, eindejaarsfeest en deelname aan sportactiviteiten bekostigd. Met jouw vrijwillige bijdrage maak je dus veel mogelijk.

De ouderraad bestaat uit:

Natascha Guyo (voorzitter)

Mascha (penningmeester)

Gerdien  (secretaris)

Tamara (algemeen lid)

Daphne (leerkracht)

De leden van de ouderraad betrekken bij de activiteiten ook andere (hulp)ouders. Want zoals het spreekwoord zegt: "Vele handen, maken licht werk". 

Het mailadres is or.innova-elburg@stichtingproo.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Wij hebben een gezamenlijke MR met basisschool De Blerck (onze nevenvestiging).

In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 

Marjanne Beelen (Innova)

Khaldoun Altala (Innova)

Jaap de Jong (De Blerck, voorzitter)


Namens het personeel: 

Marije van Duijn (Innova)

Bianca van Verseveld (De Blerck)

Roel Hovenga (De Blerck)

Hier stellen de MR leden zich voor

  

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.