Alles op

een rijtje

Maak

kennis met

onze school

Downloads

Op deze pagina kun je verschillende documenten downloaden.

Aanmeld- en inschrijf procedure stichting Proo

Aanmeldformulier

Schoolgids

Daltonboek

Pestprotocol

Verlofformulier

Meldcode

Schoolondersteuningsplan

Coronaprotocol

 

Documenten ter inzage op school:

Aansprakelijkheid leerlingen en ouders
Verlofregeling en vrijstelling ouders
Rechten en plichten ouders
Leerplicht en schoolverzuim

De volgende bovenschoolse docu­menten (overkoepelend voor alle Proo-scholen) kun je online inzien:

Documenten te vinden op internet:

Rekenvaardigheden ondersteuning bij rekenen op de basisschool

Bovenschoolse documenten, kunt u hier vinden, zoals het strategisch beleidsplan van Stichting Proo 2018-2022


 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.