Alles op

een rijtje

Maak

kennis met

onze school

Nog leuker met ouders

Ouderraad

Goed onderwijs vraagt om betrokkenheid. Wij betrekken ouders dan ook graag bij onze school. Onze ouderraad wordt betrokken bij verschillende activiteiten, hierbij zorgen zij voor een goede samenwerking en soepel contact tussen ouders en school. 

Een ouderraad organiseert jaarlijkse diverse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstviering, lente ontbijt, het summerfestival enz. Om deze feesten mogelijk te maken is er een vrijwillige ouderbijdrage nodig. Van de bijdrage worden bijvoorbeeld zaken als sinterklaascadeautjes, de kerstmaaltijd, eindejaarsfeest en deelname aan sportactiviteiten bekostigd. Met jou vrijwillige bijdrage maak je dus veel mogelijk.

De ouderraad bestaat uit:

Lisette Orij (moeder Jesse en Iris)

Bernadette Dijkstra (moeder Jesse)

Tamara van 't Goor (moeder van Ainsley en Jaydey)

Erica Brunia (moeder van Senna)  

Daphne Wever (leerkracht)

Mascha van Ommen (adm. med.)

De leden van de ouderraad betrekken bij de activiteiten ook andere (hulp)ouders. Deze hulp ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven om te helpen bij bepaalde activiteiten.

Want zoals het spreekwoord zegt: "Vele handen, maken licht werk". 

Het mailadres is or.innova-elburg@stichtingproo.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd. Wij hebben een gezamenlijke MR met basisschool De Blerck (onze nevenvestiging).

In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders: 

Niels Orij (Vrijheid)

Jaap de Jong (De Blerck)


Namens het personeel: 

Annemieke Pieters (De Vrijheid)

Bianca van Verseveld (De Blerck)

Jessica Vosselman (De Blerck)

Hier stellen de MR-leden zich voor. 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.